Ota yhteyttä +358 40 580 5672

Home » Palvelut

Monipuolinen tarjonta

Palveluumme kuuluu rakenne-ja rakennussuunnittelu, pääsuunnittelu sekä vastaava työnjohto. Kone-ja laitesuunnittelu, mekaniikka sekä teräsrakennesuunnittelu. Kauttamme saa myös teknistä dokumentointia, 3D-mallentamista sekä piirtoa. Energiatodistuksien laadinta sekä toimenpide-ehdotukset rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Sähkösuunnittelua sekä urakointia uudis -ja saneerauskohteisiin.

Rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelu on rakennussuunnittelu osa-alue, joka käsittää rakennuksen rakennetekniikan suunnittelun. Suunnittelun päätehtävänä on tuottaa rakennesuunnitelmat, joilla voidaan toteuttaa ja ylläpitää rakennus tai rakenne. Rakennesuunnittelun tehtävät ja vastuut määrittelee sopimuksen mukainen suunnittelutoimeksianto. Se voi käsittää koko rakenteellisen suunnittelun tai vain tietyn osatehtävän.

Pääsuunnittelu

Pääsuunnittelu on hankkeen suunnittelusta vastaamista kokonaisvaltaisesti. Pääsuunnittelijan vastuulla on mm. lähtötietojen tarkistaminen ja niiden oikeellisuuden varmistaminen yhdessä asiakkaan kanssa sekä kohteen suunnitelmien riittävästä laajuudesta ja ristiriidattomuudesta huolehtiminen. Pääsuunnittelija toimii suunnittelu- ja rakennuslupavaiheen aikana yhteyshenkilönä viranomaisten suuntaan ja huolehtii rakennuslupa-asiakirjojen laadinnasta ja toimittamisesta viranomaisille.

Energiatodistukset

Energiatodistuksen laatiminen alkaa kiinteistökatselmuksella. Todistus perustuu teoreettiseen laskentaan, jonka edellytyksenä on, että kohteesta saadaan piirustukset. Muussa tapauksessa kohteessa tehdään omat mittaukset. Näiden pohjalta lasketun pinta-alan ja muiden lähtötietojen perusteella suoritetaan energiatodistuksen laskenta. Katselmuksessa arvioidaan lisäksi laitteistojen energiateknistä kuntoa, minkä pohjalta annetaan tilaajalle toimenpide-esitys. Todistus allekirjoitetaan ja se toimitetaan asiakkaalle pdf- ja paperimuodossa. Lisäksi yksi kappale toimitetaan ARA:an.

Vastaava työnjohtaja

Jokaisessa luvanvaraisessa rakennustyössä tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä vastaava työnjohtaja, joka on palkattava viimeistään töiden alkaessa. Vastaavan työnjohtajan eli mestarin tulee huolehtia, että työmaalla noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Hänen tulee myös valvoa erityisalojen työnjohtajia ja varmistaa, että tarpeelliset valvontailmoitukset tehdään, katselmukset ja tarkastukset pidetään ja että rakennustyössä noudatetaan kaikkia turvatoimia.

Henkilökunnallamme on monipuolinen koulutustausta sekä useiden vuosien kokemus rakennus-ja konepajateollisuusteollisuudesta.

Yritys on merkitty sähköurakointi sekä tilaajavastuurekisteriin

KL-Suunnittelu Oy

RI Perttu Kotiniitty
Haikkoonlammenrinne 10
Porvoo, 06400

Ota yhteyttä

perttu.kotiniitty@kl-suunnittelu .fi
0405805672